Svenska

 

 

Vi erbjuder tjänster inom verksamhetsutveckling till företag och organisationer. Nationellt såväl som internationellt. Med en grund i beprövade teorier och med egna erfarenheter och en bred kompetensbas. Vi har stort fokus på implementering och genomförande för att säkerställa avsett resultat.

 

Vi är konsulter med gedigna erfarenheter från en mängd branscher och från positioner i ledande ställning där vi genomfört de uppdrag vi erbjuder. Med stort nationellt och internationellt nätverk. Vi är fokuserade på de delar som ofta är eftersatta såsom implementering och förankring i verksamheten.

 

Vårt arbetssätt bygger på en analys av företaget eller organisationen och dess omvärld. Med detta som grund arbetar vi tillsammans med kunden fram en strategi och handlingsplan. Därefter följer en väl genomarbetad plan för implementering samt ett system för uppföljning. Vi följer därefter den fortsatta processen och säkerställer att man arbetar mot uppställda mål.