Claes Nilsson

CLAES NILSSON

Claes har en lång och gedigen karriär inom Volvo-koncernen i en rad ledande befattningar både i Sverige och utomlands. Bland annat har Claes ansvarat för försäljning och marknadsföring inom flera regioner såsom Europa, Sydamerika, Asien och Afrika. Han har även haft ansvar för Strategi och Affärsutveckling både regionalt i Nordamerika och Globalt för Volvo Lastvagnar.


De senaste åren innan Claes slutade på Volvo-koncernen (2019) var Claes VD och ansvarig för gruppens största affärsområde Volvo Lastvagnar, och därmed också medlem av koncernledningen.


I rollerna har också ett flertal styrelseuppdrag ingått såsom Volvo Financial Services  (kundfinansiering för gruppens alla produktområden), Volvo Venture Capital, ett flertal marknadsbolag i nästan alla världsdelar.


Som VD för Volvo Lastvagnar och i andra ledande befattningar har Claes bl.a. varit ansvarig för flera stora förändringsprojekt, rationaliseringsinitiativ och omorganisationer, etablering på nya marknader. Han har lett och deltagit i ett antal större och mindre förvärvs- och efterföljande integrationsprojekt. Han har också agerat som coach och rådgivare åt flera personer, både inom Volvo och externt. Att utveckla ett modernt och effektivt ledarskap har alltid varit ett stort intresse och ett område som han ägnat mycket tid och energi åt.


Före Volvo-tiden arbetade Claes på IBM och utveckling av IS/IT har också varit en viktig del under hela hans karriär. Genom sina olika befattningar på ledande nivå har Claes god insikt, och kännedom, i inte bara fordonsindustrin utan även i angränsande delar såsom återförsäljare, finansierings- och uthyrningsbolag, påbyggare, tjänsteföretag relaterat till transporter, och inte minst transportnäringen generellt. Efter karriären på Volvo har han haft uppdrag som rådgivare och styrelseledamot.

SENIOR ADVISOR

claes.nilsson@bizdevnet.se

+46 707 10 57 85