Om oss

OM OSS

VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Vi erbjuder tjänster inom verksamhetsutveckling till företag och organisationer. Nationellt såväl som internationellt. Med en grund i beprövade teorier och med egna erfarenheter och en bred kompetensbas. Vi har stort fokus på implementering och genomförande för att säkerställa avsett resultat.


Vi är konsulter med gedigna erfarenheter från en mängd branscher och från positioner i ledande ställning där vi genomfört de uppdrag vi erbjuder. Med stort nationellt och internationellt nätverk. Vi är fokuserade på de delar som ofta är eftersatta såsom implementering och förankring i verksamheten.


Vårt arbetssätt bygger på en analys av företaget eller organisationen och dess omvärld. Med detta som grund arbetar vi tillsammans med kunden fram en strategi- och handlingsplan. Därefter följer en väl genomarbetad plan för implementering samt ett system för uppföljning. Vi följer därefter den fortsatta processen och säkerställer att man arbetar mot uppställda mål.

PROCESSEN

BizNiz Enabler

STEG 1

 

Vi analyserar företaget internt genom bland annat enkäter och efterföljande djupintervjuer och samlar in aktuella omvärldsfaktorer.

STEG 2

 

Vi arbetar tillsammans med kundföretaget fram en kraftfull strategi och utformar en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

STEG 3

 

Här engagerar vi alla delar av kundföretaget för att den nya strategin ska få fäste i organisationen. Med stort deltagande från medarbetarna i utformningen av detaljerna erhålls nödvändigt ägarskap.

STEG 4

 

För att de nya processerna ska bli rutin krävs uppföljning under en tid. Därefter minskas uppföljningen när organisationen har fått det nya beteendet på plats.

VÅRT TEAM

LARS HOLMSTRÖM

SENIOR PARTNER

lars.holmstrom@bizdevnet.se

+46 709 22 91 40

STEFAN JOHANSSON

SENIOR PARTNER

stefan.johansson@bizdevnet.se

+46 727 021 021

PAUL MOLIN

SENIOR PARTNER

paul.molin@bizdevnet.se

+46 734 66 50 50

THOMAS KEIFER

SENIOR PARTNER

thomas.keifer@bizdevnet.se

+46 723 11 60 12

HÅKAN PETERSSON

SENIOR PARTNER

håkan.petersson@bizdevnet.se

+46 706 32 00 43

VÅRA GEMENSAMMA ERFARENHETER

Consulting: 90%

Accounting: 80%

Management: 95%

© Copyright 2020. All Rights Reserved.

KONTAKTA OSS

Stortorget 17, 211 22 Malmö, Sweden

info@bizdevnet.se

Stortorget 17, 211 22 Malmö

FÖLJ OSS

LinkedIn

PROFIL

Vi som konsulter har en stor erfarenhet att i operativa positioner leda och ta ansvar för förändringsprocesser. Vårt fokus är på de delar som ofta är eftersatta såsom implementering och förankring i verksamheten, där vi sätter organisationens individer i centrum. Vi tar ansvar för att planer blir verklighet och resultat uppnås.