Magnus Jönsson

MAGNUS JÖNSSON

Magnus är ingenjör och har en gedigen bakgrund. Efter universitetsstudierna arbetade han som konstruktör och projektledare för Sigma, sedermera Epsilon. Uppdragen var bl a inom kärnkraft där han ansvarade för stora moderniseringsprojekt.


De senaste 20 åren har han arbetat som VD på ett medelstort företag samt varit seniorprojektledare på stora koncerner i process- och tillverkningsindustrier. Uppdragen har varit omfattande och med stor fokus på kvalitet och tidsplanering. I sina uppdrag har Magnus bl a arbetat med målbilder, affärsplaner, organisationsförändringar och ledarskap.


Idag är han styrelseordförande för ett familjeägt installationsföretag inom industri samt seniorprojektledare/ installationsansvarig på en stor internationell forskningsanläggning i södra Sverige.

SENIOR ADVISOR

magnus.jonsson@bizdevnet.se

+46 737 75 12 79

CONTACT US

Stortorget 17, 211 22 Malmö, Sweden

info@bizdevnet.se

Stortorget 17, 211 22 Malmö

FOLLOW US

LinkedIn

PROFILE

As consultants, we have a great deal of experience in operating positions and taking responsibility for change processes. Our focus is on the parts that are often postponed, such as implementation and anchoring in the business, where we focus the individuals on the organization. We take responsibility for making plans happen and achieving results.

© Copyright 2020. All Rights Reserved.