Mats Jacobson

MATS JACOBSON

Mats har varit VD för två snabbväxande IT-bolag, bl a Scalado som dubblade omsättningen 7 år i rad och med mycket god lönsamhet. Scalado hade en typisk tillväxtresa med fokus på de tillväxtfaktorer som alla bolag borde anamma om man vill få till en stark och lönsam tillväxt. Bolaget såldes sedan till Nokia 2012.

De senast 8 åren har Mats primärt arbetat som Tillväxtkonsult på Ahrens & Partners AB, med konceptet Ahrens Rapid Growth, och genomfört ett hundratals framgångsrika projekt ang. strategier för tillväxt, värdegrundsarbete, säljstrategier, utveckling av ledningsgrupper, mm.


Parallellt med konsultverksamheten har Mats även arbetat och verkar fortfarande i ett flertal styrelser, som ledamot och ordförande, i såväl privata som publika bolag, exempelvis Emrahus AB, USWE Sports AB och ArcAroma AB [publ.]. Han har även hjälpt företag att få till ett strategiskt styrelsearbete och rekrytering av ledamöter samt ordförande.


Mats akademiska bakgrund är fil. Kand, i matematik och datalog vid Lunds Universitet. I tillägg är han även certifierad inom IP/IPR vid SIMI i Köpenhamn.

SENIOR ADVISOR

mats.jacobson@bizdevnet.se

+46 733 11 82 28