Paul Molin

SENIOR ADVISOR

paul.molin@bizdevnet.se

+46 734 66 50 50

Med nya börsnoterade ägare (BWT AG), blev Paul tillfrågad om att göra en turnaround och konsolidering i bolaget, vilket gjordes 2005-2006, genom att ställa om fokus för försäljningsorganisationen mot EBIT från tidigare omsättningsfokus. Efter denna har bolaget varit vinstgivande.


Paul har även varit mycket aktiv i olika branschorganisationer. Under tiden 2007-2018 som styrelseledamot i Varim ( Vattenreningsindustrins mötesplats ) och 2016-2018 som ordförande i den samma. Under denna period har stor del ägnats åt lobbyarbete och Paul har god erfarenhet av hur man får ut mervärde av deltagande på Almedalen.

Paul har en bakgrund i ledande ställningar som försäljningschef och VD i teknikorienterade företag med stor erfarenhet av framtagning och implementering av strategier. Detta har bland annat innefattat turnarounds och konsolidering i en internationell miljö.

 

Han har framgångsrikt implementerat metoder och verktyg för säljstyrning och säljstöd samt optimerat och utvecklat säljorganisationer.


Paul är ursprungligen ingenjör inom kemi och har även utbildning inom försäljning, företagsledning samt affärsstrategi på EFL.


Karriären började med teknisk försäljning och utveckling/etablering av nya marknader inom vattenbehandlingsbranschen.


Efter detta började Paul som försäljningschef, på Vattenteknik AB. Under denna tid utvecklades försäljningen mycket positivt i Sverige och framförallt i Ukraina och Ryssland men även i andra marknader i Östeuropa.


2000 tog Paul över som VD för HOH Vattenteknik AB, med ansvar att konsolidera produktionen i det danska moderbolaget, och renodla den svenska verksamheten till sälj och service.


Efter detta började Paul som försäljningsansvarig på Krüger Akvapur som ingick i Veolia-koncernen. Fokus låg på komplex projektförsäljning där en innovativ lösning, ny på den svenska marknaden, ledde till ett kontrakt på 28 mSEK till Carlsberg/Falkenberg. 

CONTACT US

Stortorget 17, 211 22 Malmö, Sweden

info@bizdevnet.se

Stortorget 17, 211 22 Malmö

FOLLOW US

LinkedIn

PROFILE

As consultants, we have a great deal of experience in operating positions and taking responsibility for change processes. Our focus is on the parts that are often postponed, such as implementation and anchoring in the business, where we focus the individuals on the organization. We take responsibility for making plans happen and achieving results.

© Copyright 2020. All Rights Reserved.