Rickard Hagtorn

RICKARD HAGTORN

Rickard har under mer än 30 år utvecklat företags organisationer och medarbetare. Han har drivit VD-nätverk och med tre starka värderingar driver han förändring, affärsutveckling och ledarskap med tydliga leverabler som definierats genom affärsmässiga kalkyler i nära samarbete med uppdragsgivaren. Han har en examen som Internationell ekonom i grunden.


Han är liksom de flesta inom BizDevNet en del av Euro-Academy med utveckling av ledare för en bättre värld. Där man coachar på ett hållbart sätt med Dynamiskt Ledarskap.


Rickard är också författare till böcker och artiklar om försäljning och ledarskap. På senare tid med inriktning mot byggsektorn där man med förändringsarbete och ledarskapsutveckling skapar fina resultat.

Han verkar med sina kunder utifrån några tongivande värderingar. Alla människor, kan, vill och bör utvecklas samt har ett eget ansvar för sin egen utveckling, och de kan och vill hjälpa andra att utvecklas. Ledare, stödjer både individer, grupper och organisationers utveckling, och anpassar sitt ledarskap till människor och situationer men är konsekvent, verkar för hållbarhet, visar ett moraliskt föredöme i tanke och handling samt skapar mening och motivation.


Verksamhetsutveckling, innefattar hela organisationer, alla berörs. Man skapar hållbar samverkan mellan människa, organisation och samhälle och detta skapar i sin tur mening och motivation samt ger äkta dialoger utan lögner och förmår alla att uthålligt bidra utifrån sin egen förmåga. Man skapar värden genom både inre och yttre effektivitet. Det skall vara lustfyllt och lönsamt.

Rickards absoluta känsla, som delas av referenterna, är att man lyckats mycket bra med att skapa, implementera och faktiskt också realisera det förändringar man drivit tillsammans under flera år, med lönsamt resultat.

SENIOR ADVISOR

rickard.hagtorn@bizdevnet.se

+46 708 57 34 00