Robert Lindberg

ROBERT LINDBERG

Robert har sedan 30 år tillbaka jobbat med socialt nätverkande inom elit- och sponsorverksamhet. De senaste fem åren har han utvecklat sitt arbete där han jobbat professionellt dagligen med LinkedIn som sitt huvudsakliga verktyg. Han börjar nu närma sig de magiska 10 000 timmarna som krävs för att bli riktigt duktig på att kommunicera och nätverka.


Han har under resans gång byggt flera varumärken och tagit en position inom bygg- el- och fastighetsbranschen med ett personligt affärsnätverk på ca 16 000 kontakter inom dessa områden. Med över 15 miljoner visningar de senaste åren har han varit med att göra en världslansering och skapat en synbarhet ute i den nordiska byggbranschen. En unik resa inom varumärkes- och produktlansering med resultat som få andra har lyckats uppnå.


Nu vill han vara med och bidra med djupa kunskaper och erfarenheter till de verksamheter som ser nyttan av att kommunicera strategiskt med sina målgrupper. Med passion och hjärta vill han hitta de bästa lösningarna för att nå mätbara effektmål och skapa resultat för kunderna.


Augusti 2017 blev starten på allvar för hans del när han som digitalt marknadsansvarig på Hulta Golfklubb och nyexaminerad Content Marketing Manager från IHM, hade behov av att knyta till sig fler företag och skapa kundaktiviteter som ledde till fler reklam-/sponsorintäkter.


Han hade som många andra skapat sig en personlig profil på LinkedIn ett par år tidigare och byggt ett relationslöst kontaktnät på ett par hundra personer, men var i grunden helt novis på den globala och växande plattformen. Vad skulle man göra och framför allt varför?


Med strategisk kommunikation vill han vara med och sprida företags budskap för att skapa lönsamma affärer. Det blir allt viktigare i framtiden att kunna förmedla sina värden och kompetens i bruset av all information som flödar i olika medier. Robert har vid det här laget utbildat mängder av nya strategiska användare av LinkedIn.


De mest framgångsrika och lönsamma organisationerna har alltid en professionell kommunikationsstrategi som innefattar en genomtänkt plan för hur man använder moderna sociala medier för att skapa affärer. Det är de bolag som kommer att överleva i framtiden, menar Robert.

SENIOR ADVISOR

robert.lindberg@bizdevnet.se

+46 769 47 19 93