Thomas Keifer

Thomas har lång erfarenhet av att i rollen som VD och koncernchef leda och utveckla företag, i huvudsak inom IT och detaljhandel. Bolagen har varit såväl börsbolag som onoterade verksamheter ägda av riskkapitalbolag.


Han har framför allt arbetat inom snabbväxande företag, som i sin tillväxt behövt struktur, utan att därmed tappa tempo eller lönsamhet. Thomas har under åren gjort ett flertal företagsförvärv.


Efter avslutad civ. ek utbildning inledde Thomas sin karriär som trainee och säljare på IBM. Efter ett antal år som säljare fick Thomas ansvaret för IBM-återförsäljaren Owells försäljningskontor i Malmö. Owell var vid tillfället ett litet olönsamt företag med ca 100 MSEK i omsättning. Under åren utvecklades verksamheten från produktförsäljning till att även erbjuda ett omfattande tjänsteutbud. Han fick nya roller i bolaget, som regionchef, marknadschef och slutligen VD. Under den tiden ökade försäljningen till 4 MRD med god lönsamhet. Owell börsnoterades och köptes senare ut från börsen av WM-data.


WM-data Owell ombildades till ATEA som Thomas var koncernchef för under 5 år. Under Thomas ledning expanderade Atea från att vara ett svenskt bolag till att ha verksamheter i Nordens alla länder.


Uppdraget som VD för MultiQ innebar att göra en turnaround för ett litet internationellt bolag, som förlorat pengar under 17 år av 18 möjliga. Genom förvärv, viss omstrukturering, vitalisering med nya människor, tydliggörande av mål och visioner samt framtagande av en hållbar strategi, förbättrades bolagets lönsamhet och omsättning jämfört med föregående år, varje månad under Thomas ledning.

SENIOR ADVISOR

thomas.keifer@bizdevnet.se

+46 723 11 60 12

Som VD för Kjell & Company strukturerade Thomas familjeföretaget inom ett flertal områden, för att kunna hantera fortsatt lönsam tillväxt. Kjell & Company växte under perioden från 38 till 87 butiker i Sverige med mycket god lönsamhetsutveckling. 2015 öppnade bolaget sina första butiker utanför Sverige. Han var även ytterst delaktig i försäljning av bolaget, då ICA-Gruppen (f.d. Hakon Invest) 2014 lämnade sitt 50%-iga innehav och ett nytt riskkapitalbolag, i konkurrens med flera andra, förvärvade ca 70% av bolaget.


Senast kommer Thomas från rollen som CEO i Carpet Vista, ett internationellt Malmöbaserat e-handelsbolag, där han genomfört omstrukturering för att skapa förutsättningar för fortsatt framtida lönsam tillväxt.

CONTACT US

Stortorget 17, 211 22 Malmö, Sweden

info@bizdevnet.se

Stortorget 17, 211 22 Malmö

FOLLOW US

LinkedIn

PROFILE

As consultants, we have a great deal of experience in operating positions and taking responsibility for change processes. Our focus is on the parts that are often postponed, such as implementation and anchoring in the business, where we focus the individuals on the organization. We take responsibility for making plans happen and achieving results.

© Copyright 2020. All Rights Reserved.