Ulf Christiansson

ULF CHRISTIANSSON

Ulf har över 20 års erfarenhet från ledarroller i internationella företag inom mjukvara och telecom, från startups med 10 anställda till Fortune 500-bolag med 130 000 anställda.


Efter Civilingenjörsexamen i Datateknik på Chalmers var Ulf på AT&T Unisource i fem år. Där jobbade han med drift av datakomtjänster, utveckling av företagets system för CRM och Business Intelligence. Ulf var också en del av det teamet som definierade och optimerade processerna för kundsupport och nätverksdrift med AT&Ts processförbättringsmetod PQMI.


Under sammanlagt 13 år var Ulf med om att bygga två framgångsrika startup-bolag. Först Spotfire, en Business Intelligence (BI) – mjukvara som blev världsledande inom interaktiv datavisualisering. Återförenad med studiekamraterna från Chalmers byggde de bolaget i rasande tempo från 10 till 200 anställda på några år. Huvudkontoret flyttades tidigt från Göteborg till Boston, och Ulf byggde där upp och ledde den amerikanska utvecklingsenheten. Spotfire köptes sedan av TIBCO Software Inc.


Ivrig att igen få jobba med att bygga upp ett framgångsrikt startup-bolag kom Ulf i kontakt med Scalado i Lund, och dess innovativa teknik för bildbehandling. Här fanns potential att bli världsledande, men först måste det byggas en skalbar produkt med en effektiv organisation som kan sälja och leverera till alla världens mobiltelefontillverkare. Härligt, nu kör vi! Ett antal år senare hade vi levererat vår mjukvara till över en miljard telefoner och en av kunderna, Nokia, köpte bolaget.

Detta innebar en ny spännande fas, med Ulf som ansvarig för det som då blev Nokias utvecklingsenhet i Lund. Organisation, arbetssätt och företagskulturer måste snabbt fungera ihop. I efterhand säger Nokia-chefer att detta var den mest lyckade integrationen de varit med om.


Två år senare köpte Microsoft Nokias mobiltelefonverksamhet. Lund-enheten blev en del av Windows-organisationen och Ulf genomförde igen en snabb integration mot denna verksamhet.


De stora drivkrafterna i dessa tillväxtresor och intresse att hela tiden utvecklas har varit:
• Att jobba långsiktigt och strategiskt – både att ta fram och exekvera strategin.
• Att få alla i företaget att springa åt samma håll och jobba effektivt, genom starka värderingar och allas förståelse av strategin.
• Att hjälpa andra att växa, framförallt i ledarroller.


Dessa drivkrafter är också anledningen till att Ulf sedan 2016 jobbar heltid med att hjälpa andra med dessa utmaningar. Inledningsvis fyra år som Tillväxtkonsult på Ahrens & Partners AB, men också genom rådgivande roller och styrelsearbete, exempelvis i Välfärdsteknik Sverige AB, Connectitude AB och Homepal AB.

SENIOR ADVISOR

ulf.christiansson@bizdevnet.se

+46 733 11 82 10