Missa inte vårt seminarium om hållbart företagande den 15 maj. Läs mer.

Björn Sällström

Senior Partner
Björn kan speciellt medverka och praktiskt stödja företagsledningar av genomförandet i olika typer av företags transformationer.

Björn har under sin karriär fått erfarenhet från flera olika branschområden, t.ex.10 års ledarbefattningar i flygbolaget SAS, 30 års erfarenhet som Personaldirektör och medlem av företagsledningen i internationella koncerner inom detaljhandeln, transport & spedition, industrikonglomerat, medicinteknik och fordonsindustri. Förutom det formella ansvaret i rollen som Personaldirektör har många speciella uppdrag på koncernnivå genomförts som t.ex. företagsförvärv, företagsförsäljning, omställningsprogram av produktion, etablering på nya marknader som Kina och Indien, rationaliseringsprojekt, och transformationsaktiviteter.

Med teknik i botten, elingenjör, har kompetenserna breddats med beteendevetenskap och ekonomi. Under hela karriären har Björn arbetat i ledarroller och också verkat inom ledarutveckling i olika former.
Björn har en praktisk syn på ledarskapet och har alltid haft som ledstjärna att utgå från den verklighet som föreligger och ha verksamhetens syfte och mål i fokus för de åtgärder som behöver genomföras. Björn kan speciellt medverka och praktiskt stödja företagsledningar av genomförandet i olika typer av transformationer såsom integrationsprojekt, rationalisering/effektiviserings projekt, företagsförsäljning/förvärvsprojekt och då specifikt rörande organisations och personalområdena.

Läs mer