SV

KONSULTER

MED

STOR ERFARENHET

Lasting Improvements

 

 

 

 

KORT OM OSS

 

Vi erbjuder tjänster inom verksamhetsutveckling till företag och organisationer. Nationellt såväl som internationellt. Med en grund i beprövade teorier och med egna erfarenheter och en bred kompetensbas. Vi har stort fokus på implementering och genomförande för att säkerställa avsett resultat.

 

 

 

 

 

VÅRA OMRÅDEN

TILLVÄXT

 

Strategier för lönsam tillväxt genom att tillsammans med organisationen ta fram och implementera strategier samt metoder för att löpande följa upp mål och strategier...

OMSTRUKTURERING

 

Förutsättningarna förändras konstant. Ideligen görs mindre korregeringar för att motverka negativa effekter. Tyvärr tar man sig inte tid för att göra en större mer genomgripande översyn av verksamheten, ibland beroende på resursbrist, ibland beroende på kompetensbrist...

OFFENTLIG SEKTOR

 

Hela den offentliga sektorn står inför stora utmaningar. En förändrad demografi med allt färre invånare som ska betala för fler. Ständigt ökade krav på kvalitet, tillgänglighet och individualisering av de offentliga tjänsterna. Nya lagkrav, och en allt hårdare konkurrens om såväl invånare som personal...

CASE STUDIES

© Copyright 2020. All Rights Reserved.

KONTAKTA OSS

Stortorget 17, 211 22 Malmö, Sweden

info@bizdevnet.se

Stortorget 17, 211 22 Malmö

FÖLJ OSS

LinkedIn

PROFIL

Vi som konsulter har en stor erfarenhet att i operativa positioner leda och ta ansvar för förändringsprocesser. Vårt fokus är på de delar som ofta är eftersatta såsom implementering och förankring i verksamheten, där vi sätter organisationens individer i centrum. Vi tar ansvar för att planer blir verklighet och resultat uppnås.