SV

ERFARNA RÅDGIVARE


med


DJUP KUNSKAP

 

 HÅLLBAR TILLVÄXT

 

Vi erbjuder tjänster inom verksamhetsutveckling till företag och organisationer.

Erbjudande omfattar rådgivning inom:


 • Målbild, syfte och värderingar                                      
 • Affärsplan                                                                        
 • Organisationsstruktur                                                   
 • Ledarskap                                                                        
 • Expansion                                                                          
 • Förvärv och allianser                                                      
 • Kapitalanskaffning

 

rådgivare, partners

VÅRA BRANSCHER

Life Science

LIFE SCIENCE


DETALJHANDEL/e-HANDEL


BYGG/FASTIGHET/

ANLÄGGNING/INSTALLATION

INDUSTRI

 • Processindustri                 
 • Verkstad

VA

 • Kommunalt vatten och avlopp                                 
 • Energianläggningar

NÅGRA AV VÅRA ERFARENHETER