Missa inte vårt seminarium om hållbart företagande den 15 maj. Läs mer.

Göran Alvek

Senior Partner
Göran har mångårig erfarenhet av  företagsfinansiering, företagsförvärv, kapitalanskaffning, styrelsearbete och processledning.

Han har erfarenhet från olika branscher, olika typer av företag; mindre tillväxtföretag såväl som stora organisationer, olika organisationsformer; från privata sektorn och från den offentliga sektorn.

Göran har under mer än 15 år arbetat med tillväxtfinansiering, riskkapitalinvestering och med obeståndsfrågor. Detta i egenskap av kreditchef på Almi, vilket gett erfarenhet, kunskap och kontaktnät i alla de frågeställningar som har samband med företagsstart, tillväxt och även växtvärk.

Under många år arbetade Göran i företagsledningen för NTS, det som idag motsvaras av DSV. Verksamheten var i stark expansion vilket innebar utvecklingsfrågor som kontorsetableringar, system- och processutveckling parallellt med arbetet med företagskultur, medarbetar- och ledarskap och kommunikationsstrategi – allt med syfte att nå tillväxt under fortsatt lönsamhet. Bolaget hade verksamhet på 27 platser med en omsättning som växte från 600 MSEK till 1 100 MSEK.

Under några år arbetade han på Ratos i Stockholm med frågor kring internationalisering genom företagsförvärv, då Ratos förvärvade bolag i många länder för att bygga en internationell logistikverksamhet baserad på den svenska verksamheten.

Göran har under flera år också arbetat i företagsledningen i ett entreprenörskapsdrivet företag med delvis andra frågor i fokus; hur bibehålla entreprenörskapet och samtidigt skapa effektiva rutiner och processer, hur fokusera på likviditetsfrågor i en organisation med främsta mål kundleveransen, hur skapa utvecklingsmöjligheter för personal i en extremt tillväxtorienterad organisation.

Under en tid arbetade Göran i livsmedelsindustrin, på Scan, och medverkade där bland annat i att utveckla den ekonomiska strukturen och rapporteringen, med syfte att skapa affärsmässig delaktighet och förståelse för verksamheten.

Göran har under några år arbetat på Köpmannaförbundet/ Livsmedelshandlarförbundet, idag Svensk Handel, med olika branschfrågor för handeln.

Han är certifierad styrelseledamot, och har under lång tid arbetat i styrelser i startups, i etablerade företag och i utvecklingsföretag. Under ett par år arbetade Göran även som verksamhetschef för StyrelseAkademien.

Göran har under de senaste tre åren arbetat som utbildare i ekonomisk förståelse, som ett led att öka bolagets lönsamhet och medarbetarnas engagemang och delaktighet. Initialt skedde detta hos IHM, idag sker det främst för utbildningsorganisationen Confex.

Fokusområden för Göran är; företagsfinansiering, generationsskifte, förvärv och förändringsprocesser.

Läs mer