Missa inte vårt seminarium om hållbart företagande den 15 maj. Läs mer.

Håkan Nilsson

Senior Partner
Håkan har lång operativ erfarenhet som VD och styrelseordförande i olika internationella mellanstora och stora företag och med olika ägarformer.

Håkan har lång operativ erfarenhet som VD och styrelseordförande i olika internationella mellanstora och stora företag och med olika ägarformer. Han har i sina ledaruppdrag och som konsult speciellt fokuserat förändringsledning, ständig förbättring, strategi- och affärsutveckling, förvärv och integration, ledar- och grupputveckling samt på logistik- och livsmedelssektorerna.

Håkan har i över 25 år arbetat internationellt som chef och ledare, varav 15 som VD och styrelseordförande, i såväl mindre som stora bolag samt i större koncerner och med olika ägarstrukturer. Han har marknadsekonomisk utbildning i grunden med en MSc från Internationella Ekonomprogrammet på Ekonomihögskolan i Lund i botten kompletterad genom åren med diverse företagsledar- och styrelseutbildningar genom bl.a. IFL, EFL, Styrelseakademin och Dynamo.I sina olika ansvarsroller har han arbetat både operativt och strategiskt, i en verksamhets alla funktioner och med helhetsansvaret.

Han har haft uppdrag som styrelseledamot och styrelseordförande i både företag och organisationer – nationellt och internationellt. 

En stor del av hans erfarenhet har han hämtat inom logistik och inom livsmedel, där han upparbetat en speciellt djup kunskap om förutsättningar, affärsmodeller och verktyg. 

Håkan har i sina uppdrag också drivit ett antal förvärvs- och försäljningsprocesser från både köpar- och säljarsida i internationell miljö och också vid förvärv haft ansvar för integrationsprocesserna. 

Som konsult har han hjälpt ledare och verksamheter i olika förändringsresor som tex. turnarounds, strategisk och operativ ompositionering samt affärsutveckling, men också arbetat med ledarutveckling och coaching av individuella ledare.

Håkans styrkor är bl.a. helhetsperspektivet och att få det strategiska och det operativa att hänga samman, att kommunicera och skapa momentum samt att utveckla ledarskapet.

 

Läs mer