Missa inte vårt seminarium om hållbart företagande den 15 maj. Läs mer.

Richard Rydén

Senior Partner
Richard har under mer än 30 år arbetat som chef och ledare. Hans erfarenheter sträcker sig från små startups och ägarledda företag till stora börsnoterade koncerner.

Han har verkat i roller som VD för startups och som chef för 250 medarbetare, med mellanchefer, varit chef för medarbetare i andra länder och även verkat i mer traditionella linjechefsroller.

 

Hans erfarenheter sträcker sig från små startups och ägarledda företag till stora börsnoterade koncerner. Han har verkat inom tung processindustri och livsmedelsindustri, varav det sistnämnda med kända varumärken i konsumentledet. Under en stor del av de senare åren har IT-branschen varit hans hemvist.

 

Under sina 14 år i Daniscokoncernen blev han väl förtrogen med internationella och nordiska organisationer som fusionerades och slogs samman till gemensamma funktionsorganisationer för att tillvarata synergieffekterna. Under denna period fick han även möjlighet att genomgå en företagsanpassad MBA- utbildning, med professorer från IMD och Insead. Han deltog även aktivt i processen att sätta ett nytt gemensamt nordiskt varumärke på marknaden samtidigt som han var delaktig i att renodla och rationalisera produktionen.

 

Arbetet inom IT-branschen började i en väldigt omvälvande tid, precis efter millennieskiftet. Branschen skulle de närmaste åren därefter förvandlas, från en bransch i fritt fall efter millennieboomen till en mer mogen industri med mer förutbestämda spelregler. Trots allt är förändringshastigheten inom IT-branschen fortsatt bra mycket högre än i andra branscher, när en produkt eller funktion under en 18- månadersperiod går från att vara en ”state of the art”- produkt till att vara en ”commodity-produkt” som kan köpas till halva det ursprungliga priset. Detta ställer extra stora krav på förändringsbenägenhet och flexibilitet och är, jämfört med andra branscher, exceptionellt. Richard hade förmånen att aktivt medverka i dessa processer och även med en ”turn-over” i en företagsgrupp som idag heter Atea och är en av de dominerade aktörerna i Europa.

 

Efter drygt 10 års tid inom Atea-koncernen, där han under de sista 5 åren arbetade som operativ chef över den tjänsteproducerande delen (IT-konsulterna) i Skåne och sedermera även Göteborg, begav han sig in en helt ny fas med en ”Start-Up” inom båtcharter. Både IT-branschen och båtcharterverksamheten hade nyskapande affärsmodeller, som var ett antal år före sin tid. Massor av nyttiga erfarenheter erhölls under denna tid, som inte kan erhållas via teoretiska studier.

 

Därefter följde en ny resa inom IT-branschen, med ett ägarlett företag där Richard på uppdrag av ägaren, tillika styrelseordförande och vid den tidpunkten även VD, säkerställde ett generationsskifte i företaget. Han rekryterade under denna tid även in externa styrelsemedlemmar och en försäljningsdirektör. Han  implementerade strukturerade processer som ägardirektiv, VD-instruktioner och rapporteringsprocesser bland mycket annat. Processer och strukturer som är mycket affärskritiska, även om ägarna för stunden inte är inne i exit-tankegångar.

 

Parallellt med detta har Richard varit mycket engagerad i ett flertal ideella organisationer och i styrelser, i båtklubbar, hamnföreningar, ridklubbar och företagarföreningar, både som ledamot och ordförande.

Läs mer