Missa inte vårt seminarium om hållbart företagande den 15 maj. Läs mer.

Stefan Johansson

Senior Partner
Stefan har under mer än 20 år arbetat som koncernchef i större koncerner inom processindustrin och även inom logistikbranschen.

Stefan har under mer än 20 år arbetat som koncernchef i större koncerner inom processindustrin, tung tillverkande industri och även inom transport- och logistikbranschen. Han har i dessa uppdrag arbetat med privata ägare, riskkapitalbolag och medlemsägda företag.

Parallellt med detta har Stefan också varit mycket engagerad i ett flertal styrelser, allt från börsbolag till privatägda bolag, både som ledamot och ordförande. Idag är han bl.a. engarerad som ordförande i ett internationellt bolag med stark tillväxt.

Stefan inledde sin karriär som revisor och sedemera som CFO i börsbolag inom bygg- och fastighetsbranschen. Han har också under ett flertal år varit verksam som managementkonsult.

I sina uppdrag har Stefan bl.a. arbetat med internationell tillväxt, sammanslagning av större koncerner och turnarounds. Under ett flertal år var han med och byggde upp en stor internationell kemikoncern (Bona) med dotterbolag i 20 länder och distributörer i ytterligare 30 länder. Här byggdes också upp produktion och logistikfunktioner i Europa, USA och Asien. Denna tillväxt skapades både genom organisk tillväxt och ett flertal förvärv, varav merparten internationellt.

Han har också varit ansvarig för att fusionera två oberoende koncerner med olika kulturer till en ny stark enhet (St Eriks) med 13 producerande enheter i Skandinavien. Detta innebar också nedläggning och renodling av produktionsenheter. I detta uppdrag ingick också en refinansiering av verksamheten, samt ett framgångsrikt kapitalrationaliseringsprogram.

Senast kommer Stefan från transport- och logistikbranschen där huvuduppgiften var att omvandla ett traditionellt transportbolag till en modern logistikkoncern (m4 Gruppen). Detta innebar såväl en renodling som en utvidgning av verksamheten.

Läs mer