Om oss

OM OSS

VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Vi erbjuder tjänster inom verksamhetsutveckling till företag och organisationer. Nationellt såväl som internationellt. Med en grund i beprövade teorier och med egna erfarenheter från olika branscher har vi en djup kompetensbas. Vi har stort fokus på implementering och genomförande för att säkerställa avsett resultat.


Vi är rådgivare med gedigna erfarenheter från en mängd branscher och från positioner i ledande ställning där vi genomfört de uppdrag vi erbjuder. Med stort nationellt och internationellt nätverk. Vi är fokuserade på de delar som ofta är eftersatta såsom implementering och förankring i verksamheten.


Vårt arbetssätt bygger på en analys av företaget eller organisationen och dess omvärld. Med detta som grund arbetar vi tillsammans med kunden fram en strategi- och handlingsplan. Därefter följer en väl genomarbetad plan för implementering samt ett system för uppföljning. Vi följer därefter den fortsatta processen och säkerställer att man arbetar mot uppställda mål.

HÅLLBAR TILLVÄXT

 

Strategier för hållbar tillväxt uppnås genom att tillsammans med organisationen ta fram och implementera strategier samt metoder för löpande uppföljning.

 

En tillväxtstrategi inleds med en undersökning om marknad och behov på marknaden. Merparten av den information som behövs finns normalt i den egna organisationen, spridd på olika funktioner. En av de viktigaste frågorna att ställa sig när man tar fram en vinnande strategi är - vad gör oss och vårt företag unikt. Detta kan skapas genom en unik produkt, men oftare på att man kombinerar produkt med kompetens, service, teknik m.m. Det är också viktigt att förstå organisationens kapacitet och eventuella brister mot en vald strategi. Med kapacitet menas organisationens förmåga och kompetens.

 

För många inhemska företag kan det vara ett stort och svårt steg att växa genom att expandera sin marknadsplats och att ge sig ut på ibland helt okända geografiska marknader. Arbetet kräver mycket tid och ett brett kontaktnät. Det finns många gånger risker som gör att företag avstår redan i ett tidigt skede. Språkhinder kan vara ett annat problem som stoppar planerna.

 

Inom BizDevNet har vi erfarenhet av att arbeta med internationalisering. Vi har ett brett internationellt nätverk och vi vet hur man förbereder sig och genomför en geografisk expansion. 

 

För att en strategi skall bli framgångsrik krävs att organisationen förstår, accepterar och brinner för företagets målbild, syfte och värderingar. Detta förmedlar varför företagets erbjudande är unikt. Det är viktigt att involvera hela organisationen i ett tidigt skede. För att nå sina mål krävs en genomarbetad och väl förankrad affärsplan.  Planen bryts ned i tydliga och mätbara mål för respektive enhet och individ, vilket kräver organisationens delaktighet. En viktig, men ofta förbisedd funktion, är själva implementeringen. För att lyckas krävs att hela organisationen samlas kring starka och tydliga värderingar.

VÅRT TEAM

LARS HOLMSTRÖM
SENIOR ADVISOR
lars.holmstrom@bizdevnet.se

+46 709 22 91 40

STEFAN JOHANSSON

SENIOR ADVISOR

stefan.johansson@bizdevnet.se

+46 727 021 021

BJÖRN SÄLLSTRÖM

SENIOR ADVISOR

bjorn.sallstrom@bizdevnet.se

+46 708 20 05 25

MATS JACOBSON

SENIOR ADVISOR

mats.jacobson@bizdevnet.se

+46 733 11 82 28

PAUL MOLIN

SENIOR ADVISOR

paul.molin@bizdevnet.se

+46 734 66 50 50

MAGNUS JÖNSSON

SENIOR ADVISOR

magnus.jonsson@bizdevnet.se

+46 737 75 12 79

HÅKAN PETERSSON

SENIOR ADVISOR

håkan.petersson@bizdevnet.se

+46 706 32 00 43

ULF CHRISTIANSSON

SENIOR ADVISOR

ulf.christiansson@bizdevnet.se

+46 733 11 82 10

RICKARD HAGTORN

SENIOR ADVISOR

Ricard.hagtorn@bizdevnet.se

+46 708 57 34 00