Om oss

VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Vi erbjuder tjänster inom verksamhetsutveckling till företag och organisationer. Nationellt såväl som internationellt. Med en grund i beprövade teorier och med egna erfarenheter från olika branscher har vi en djup kompetensbas. Vi har stort fokus på implementering och genomförande för att säkerställa avsett resultat.


Vi är rådgivare med gedigna erfarenheter från en mängd branscher och från positioner i ledande ställning där vi genomfört de uppdrag vi erbjuder. Med stort nationellt och internationellt nätverk. Vi är fokuserade på de delar som ofta är eftersatta såsom implementering och förankring i verksamheten.


Vårt arbetssätt bygger på en analys av företaget eller organisationen och dess omvärld. Med detta som grund arbetar vi tillsammans med kunden fram en strategi- och handlingsplan. Därefter följer en väl genomarbetad plan för implementering samt ett system för uppföljning. Vi följer därefter den fortsatta processen och säkerställer att man arbetar mot uppställda mål.

PROCESSEN

BizNiz Enabler

STEG 1

 

Vi analyserar er verksamhet internt genom enkäter och efterföljande djupintervjuer.

Vi samlar in aktuella omvärldsfaktorer.

STEG 2

 

Tillsammans med er arbetar vi fram en kraftfull strategi och utformar en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

STEG 3

 

Vi engagerar alla delar av er verksamhet för att den nya strategin ska bli förankrad och accepterad. Med stort deltagande från medarbetarna i utformningen av detaljerna erhålls nödvändigt ägarskap.

STEG 4

 

För att de nya processerna ska bli rutin krävs uppföljning under en tid. Därefter avtar behovet av uppföljning, när organisationen har fått det nya beteendet på plats.

VÅRT TEAM

STEFAN JOHANSSON

SENIOR ADVISOR

stefan.johansson@bizdevnet.se

+46 727 021 021

BJÖRN SÄLLSTRÖM

SENIOR ADVISOR

bjorn.sallstrom@bizdevnet.se

+46 708 20 05 25

LARS HOLMSTRÖM
SENIOR ADVISOR
lars.holmstrom@bizdevnet.se

+46 709 22 91 40

MATS JACOBSON

SENIOR ADVISOR

mats.jacobson@bizdevnet.se

+46 733 11 82 28

MAGNUS JÖNSSON

SENIOR ADVISOR

magnus.jonsson@bizdevnet.se

+46 737 75 12 79

ULF CHRISTIANSSON

SENIOR ADVISOR

ulf.christiansson@bizdevnet.se

+46 733 11 82 10

THOMAS KEIFER

SENIOR ADVISOR

thomas.keifer@bizdevnet.se

+46 723 11 60 12

PAUL MOLIN

SENIOR ADVISOR

paul.molin@bizdevnet.se

+46 734 66 50 50

HÅKAN PETERSSON

SENIOR ADVISOR

håkan.petersson@bizdevnet.se

+46 706 32 00 43

© Copyright 2020. All Rights Reserved.

KONTAKTA OSS

Stortorget 17, 211 22 Malmö, Sweden

info@bizdevnet.se

Stortorget 17, 211 22 Malmö

FÖLJ OSS

LinkedIn

PROFIL

Vi som rådgivare har stor erfarenhet från operativa positioner i tillväxtbolag att leda och ta ansvar för förändringsprocesser.

Vårt fokus är på de delar som ofta är eftersatta såsom implementering och förankring i verksamheten, där vi sätter organisationens individer i centrum.

Vi tar ansvar för att planer blir verklighet och resultat uppnås.