Missa inte vårt seminarium om hållbart företagande den 15 maj. Läs mer.

Digitalisering

Vi hjälper till att ta fram och implementera digitala strategier, processer och modeller som gör skillnad och skapar framgång.

Inom Digitalisering erbjuder vi tjänster inom fyra olika områden:

Digital Transformation

“Transforming an established business to thrive in a world of constant digital change” 

En rätt definierad och utförd digital transformation kommer att resultera i varaktiga, hållbara och mätbara förbättringar för en verksamhet. Det är inte lätt -mer än 70% av alla initiativ misslyckas, men vi har certifierade rådgivare som kan se till att ni gör rätt och får en framgångsrik Digital Transformation.

Analys:

Vi analyserar och utreder var och om en digital transformation kan skapa värde för er verksamhet.

Handlingsplan:

Baserat på analysen och era prioriteringar tar vi fram en handlingsplan/färdplan med ett antal utvalda initiativ.

Genomförande:

Vi hjälper till i den viktigaste fasen och ser till att handlingsplanen blir implementerad som tänkt. Det  är där de flesta initiativ misslyckas och vi är specialister på att se till att det inte händer.

Uppföljning:

Vi är också behjälpliga med uppföljningen, för att se till att de värdeskapande effekterna från handlingsplanen kommer fram.

Digital Strategi och Digitalisering

Alla företag behöver en strategi för hur man hanterar olika former av digitalisering (även kallat IT-strategi) och denna bör alltid vara en integrerad del av affärsstrategin.

31% av digitaliseringsinitiativen  misslyckas och är över budget, försenade eller levererar inte förväntad funktionalitet. Det visar att det fortfarande finns utmaningar med att genomföra framgångsrik digitalisering, men det finns också möjligheter till förbättring och framgång om man har en stark organisatorisk förmåga, en tydlig strategi och en rätt metodik för genomförande och lärande.

Vad gör vi?

Att göra positiv skillnad är vår passion, med särskilt fokus på realisering och uppföljning för att säkerställa avsedda resultat. Med andra ord får vi det gjort!

Vi har ett komplett erbjudande som täcker digitaliseringens alla faser 

Vi har gjort det – lång, djup och bred erfarenhet från olika branscher och projekt

Vi jobbar med effektivt ramverk för att skräddarsy åtgärder för maximal kundnytta, där vi bland annat tittar på:

 • Ambition och målsättning
 • Organisatorisk förmåga att digitalisera
 • Digitaliseringsstrategi och handlingsplan
 • Portföljhantering och prioritering
 • Genomförande och lärande

Sourcing

Sourcing innebär att baserat på fakta ta medvetna beslut om vad ska göras internt vs. vad som ska köpas extern, och också definiera den kvarhållna organisationen.

Med rätt hanterad sourcing får du bättre kontroll och kvalitet på:

 • Kostnader
 • Avtal
 • Kvalitet
 • Leverantörsrelationer
 • Leveranskedjan
 • Efterlevnad och lagstiftning
 • Innovation 

Vi har certifierade och erfara rådgivare inom sourcing av IT- och administrativa (ekonomi, hr, inköp) tjänster och ser till att du skapar värde för din organisation i de flesta av punkterna ovan

Vi jobbar med ett ramverk som är synkroniserat med vår generella BizNiz Enabler modell

Seminarier

Vi håller regelbundet både öppna och företagsinterna seminarium och workshops inom ramen för våra digitaliserings- och sourcingerbjudande.