Missa inte vårt seminarium om hållbart företagande den 15 maj. Läs mer.

Ledarskap

Våra program för ledarutveckling tillsammans med vår coaching ser till att ni får framgångsrika resultat, motiverade organisationer och att planer genomförs.

Ledarskap

Företag genomgår förändringar hela tiden, stora som små, och det finns nästan alltid goda avsikter med förändringarna. Ändå misslyckas de, eller blir bara delvis genomförda. Förändringsarbete ställer stora krav på ledarskapet, samtidigt som själva ledarskapet också förändras hela tiden för att möta den nya verkligheten och omvärldens krav.

På BizDevNet Consulting har vi djup, bredd och substans när det kommer till ledarskap. Alla våra rådgivare kommer från olika ledarskapsbefattningar i näringslivet och förstår vad som krävs för att lyckas i genomförande och uppföljning.

Dynamisk Ledarskap coaching

Tillsammans med EuroAcademy Leadership Institute så erbjuder vi programmen Dynamic Management™  och YouDynamics™ .

Dynamic Management™ är ett online- och modulbaserat program med fokus på bestående resultat. Programmet avslutas med en summering kallad High5 där varje individs eller teams framsteg lägger grunden för fortsatt utveckling och livslångt värde. 

YouDynamics™  handlar om personlig utveckling. Kraft att nå sina mål, sin längtan och sina drömmar. Både på ett personligt och professionellt plan. Det fungerar som både fristående program och som ett utmärkt komplement till Dynamic Management™ olika moduler.  

Masterclass och Round Table

Även här samarbeta vi med EuroAcademy Leadership Institute. Utgångspunkten i Masterclass för Dynamiskt Ledarskap är att under tre månader erbjuda  ett unikt program som kombinerar det bästa av olika inslag och former. Målet är att ge varje deltagare största möjliga värde på ett inspirerande, effektivt och lättillgängligt sätt. Med dig, din kalender och ditt företag i centrum. 

Gruppdynamik och -utveckling

Vill du gå snabbt, gå själv. Vill du gå långt, gå tillsammans. Och skall man gå tillsammans är det viktigt att gruppen fungerar. 

Det finns vetenskapligt belagda anledningar till varför vissa grupper levererar bättre än andra och också vetenskapliga grundade verktyg för att analysera grupper och dess individer för att öka gruppens förmåga.

Vi har dessa verktyg för analys av grupp och individ, för återkoppling till individen och till gruppledning och för workshops för att öka medvetenheten och utveckla gruppen. Vi har också många års erfarenhet av operativ ledning och utveckling av grupp att gripa tillbaka på för att stötta dig i arbetet med utvecklingen av din grupp, och individerna i den, på ett effektivt och samtidigt roligt och motiverande sätt och lösgöra potentialerna. 

Det kan vara att analysera en projekt- eller ledningsgrupp för att ge ansvarig chef bättre förutsättningar att utveckla och leda gruppen, att få en överblick över ledningsskiktet i en verksamhet och nycklar till att utveckla den, att planera för en integration av verksamheter och kulturer, att sätta samman och underlätta för en ny grupp eller att få en lågpresterande grupp att leverera bättre.

Genom att sätta samman lämpliga kombinationer av analys, individuella återkopplingar och workshops hjälper vi dig, och medlemmarna i din grupp, att genom nya insikter tillsammans skapa dynamik och kraft i rätt riktning.

Hållbart företagande

Vi hjälper er att upptäcka kraften och möjligheterna i att integrera er strategi och era mål med de Globala Målen (SDG). 

Vi får också det att fungera på riktigt genom att bygga upp er kompetens och era förmågor beskrivna i ramverket Inner Development Goals (IDG)

Tillsammans skapar vi en plan som länkar SDG och IDG för att bli ett målinriktat och socialt ansvarstagande hållbart företag som kan tala om sina framsteg.

Slutligen så ser vi till att genomföra planen och säkerställa att alla åtgärder är hållbara, varaktiga, mätbara och dokumenterade.

Seminarier och program

Vi håller regelbundet både öppna och företagsinterna seminarium och workshops inom ramen för våra ledarskapserbjudande.