Missa inte vårt seminarium om hållbart företagande den 15 maj. Läs mer.

Ledarskap

Våra program för ledarutveckling tillsammans med vår coaching ser till att ni får framgångsrika resultat, motiverade organisationer och att planer genomförs.

Ledarskap

Företag genomgår förändringar hela tiden, stora som små, och det finns nästan alltid goda avsikter med förändringarna. Ändå misslyckas de, eller blir bara delvis genomförda. Förändringsarbete ställer stora krav på ledarskapet, samtidigt som själva ledarskapet också förändras hela tiden för att möta den nya verkligheten och omvärldens krav.

På BizDevNet Consulting har vi djup, bredd och substans när det kommer till ledarskap. Alla våra rådgivare kommer från olika ledarskapsbefattningar i näringslivet och förstår vad som krävs för att lyckas i genomförande och uppföljning.

Dynamisk Ledarskap coaching

Tillsammans med EuroAcademy Leadership Institute så erbjuder vi programmen Dynamic Management™  och YouDynamics™ .

Dynamic Management™ är ett online- och modulbaserat program med fokus på bestående resultat. Programmet avslutas med en summering kallad High5 där varje individs eller teams framsteg lägger grunden för fortsatt utveckling och livslångt värde. 

YouDynamics™  handlar om personlig utveckling. Kraft att nå sina mål, sin längtan och sina drömmar. Både på ett personligt och professionellt plan. Det fungerar som både fristående program och som ett utmärkt komplement till Dynamic Management™ olika moduler.  

Masterclass och Round Table

Även här samarbeta vi med EuroAcademy Leadership Institute. Utgångspunkten i Masterclass för Dynamiskt Ledarskap är att under tre månader erbjuda  ett unikt program som kombinerar det bästa av olika inslag och former. Målet är att ge varje deltagare största möjliga värde på ett inspirerande, effektivt och lättillgängligt sätt. Med dig, din kalender och ditt företag i centrum. 

Hållbart företagande

Vi hjälper er att upptäcka kraften och möjligheterna i att integrera er strategi och era mål med de Globala Målen (SDG). 

Vi får också det att fungera på riktigt genom att bygga upp er kompetens och era förmågor beskrivna i ramverket Inner Development Goals (IDG)

Tillsammans skapar vi en plan som länkar SDG och IDG för att bli ett målinriktat och socialt ansvarstagande hållbart företag som kan tala om sina framsteg.

Slutligen så ser vi till att genomföra planen och säkerställa att alla åtgärder är hållbara, varaktiga, mätbara och dokumenterade.

Seminarier och program

Vi håller regelbundet både öppna och företagsinterna seminarium och workshops inom ramen för våra ledarskapserbjudande.