Våra erbjudanden

HÅLLBAR TILLVÄXT

Vi vill vara ett rådgivningsföretag som gör skillnad. Vi levererar inte bara en rapport utan vi ser till att planer blir verklighet. Detta genom vår erfarenhet tillsammans med våra verktyg.

Medarbetare

Det är medarbetarna som skapar tillväxt och lönsamhet. Viktigt med tydlig vision och starka värderingar för att engagera och behålla medarbetare och att kunna rekrytera rätt personer.

Lönsamhet

För oss innebär detta en långsiktigt uthållig lönsamhet, där både resultat, likviditet och soliditet är i fokus.

Miljö

Hållbarhetsfrågor är viktigt ur både ett omvärldsperspektiv och ett företagsperspektiv. Lönsamma företag med engagerade medarbetare förutsätter ett tydligt hållbarhetsperspektiv.


Rådgivning inom                                                               

  • Målbild, syfte och värderingar                                
  • Affärsplan                                                                 
  • Organisationsstruktur                                            
  • Ledarskap                                                                
  • Expansion                                                                 
  • Förvärv och allianser                                              
  • Kapitalanskaffning

 

 

Hur jobbar vi? 

Vi jobbar med vår BizNiz Enabler som den övergripande processen. Vårt arbetssätt innebär att vi i alla stegen involverar kundens medarbetare.

 

Sedan jobbar vi med flera väl etablerade verktyg som Canvas, Blue Ocean strategy, m.m. Utöver detta jobbar vi med verktyg från Ahrens, Markets&Markets, Euroacademi och vårt egenutvecklade OnBoarding koncept.

BizNiz Enabler

STEG 1

 

Vi analyserar er verksamhet internt genom enkäter och efterföljande djupintervjuer.

Vi samlar in aktuella omvärldsfaktorer.

STEG 2

 

Tillsammans med er arbetar vi fram en kraftfull strategi och utformar en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

STEG 3

 

Vi engagerar alla delar av er verksamhet för att den nya strategin ska bli förankrad och accepterad. Med stort deltagande från medarbetarna i utformningen av detaljerna erhålls nödvändigt ägarskap.

STEG 4

 

För att de nya processerna ska bli rutin krävs uppföljning under en tid. Därefter avtar behovet av uppföljning, när organisationen har fått det nya beteendet på plats.

Våra verktyg

Coaching och mentorskap med stöd av ledarskapsprogram

Nyckeln till hållbar ledarskapsutveckling är att hitta varje ledares autentiska potential och anpassningen av personliga och professionella perspektiv. Vi gör detta genom dynamisk coachning och mentorskap som stöds av ledarskapsprogram helt anpassade till både personliga och organisatoriska situationer.


För enskilda personer, team och organisationer

Vi erbjuder coaching- och ledarskapsprogram för individer, team och organisationer.

I lösningar för team och organisationer erbjuder vi effektiva och skalbara verktyg för e-ledarskap i kombination med anpassade coachningsprocesser.

Vi erbjuder att genomföra Introduktionsprogram i syfte att åstadkomma en effektiv och smidig introduktion för nya befattningshavare.

Introduktionsprogrammet skapar förutsättningar för att rekryteringen skall ge maximalt värde för uppdragsgivaren.  En rekrytering som skapar hållbar tillväxt.


För att skaffa ett bra verktyg för tillväxtbeslut behövs kunskap och marknad och trender. Vi har ett Internationellt verktyg för marknadsanalyser. Finns både som prenumerationstjänst och möjlighet att köpa enskilda analyser.