Våra erbjudanden

HÅLLBAR TILLVÄXT

- Medarbetare

- Lönsamhet

- Miljö


Rådgivning inom                                                               

  • Målbild, syfte och värderingar                                
  • Affärsplan                                                                 
  • Organisationsstruktur                                            
  • Ledarskap                                                                
  • Expansion                                                                 
  • Förvärv och allianser                                              
  • Kapitalanskaffning

 

 

HÅLLBAR TILLVÄXT

 

 

Strategier för hållbar tillväxt uppnås genom att tillsammans med organisationen ta fram och implementera strategier samt metoder för löpande uppföljning.

 

En tillväxtstrategi inleds med en undersökning om marknad och behov på marknaden. Merparten av den information som behövs finns normalt i den egna organisationen, spridd på olika funktioner. En av de viktigaste frågorna att ställa sig när man tar fram en vinnande strategi är - vad gör oss och vårt företag unikt. Detta kan skapas genom en unik produkt, men oftare på att man kombinerar produkt med kompetens, service, teknik m.m. Det är också viktigt att förstå organisationens kapacitet och eventuella brister mot en vald strategi. Med kapacitet menas organisationens förmåga och kompetens.

 

För många inhemska företag kan det vara ett stort och svårt steg att växa genom att expandera sin marknadsplats och att ge sig ut på ibland helt okända geografiska marknader. Arbetet kräver mycket tid och ett brett kontaktnät. Det finns många gånger risker som gör att företag avstår redan i ett tidigt skede. Språkhinder kan vara ett annat problem som stoppar planerna.

 

Inom BizDevNet har vi erfarenhet av att arbeta med internationalisering. Vi har ett brett internationellt nätverk och vi vet hur man förbereder sig och genomför en geografisk expansion. 

 

För att en strategi skall bli framgångsrik krävs att organisationen förstår, accepterar och brinner för företagets målbild, syfte och värderingar. Detta förmedlar varför företagets erbjudande är unikt. Det är viktigt att involvera hela organisationen i ett tidigt skede. För att nå sina mål krävs en genomarbetad och väl förankrad affärsplan.  Planen bryts ned i tydliga och mätbara mål för respektive enhet och individ, vilket kräver organisationens delaktighet. En viktig, men ofta förbisedd funktion, är själva implementeringen. För att lyckas krävs att hela organisationen samlas kring starka och tydliga värderingar.

© Copyright 2020. All Rights Reserved.

KONTAKTA OSS

Stortorget 17, 211 22 Malmö, Sweden

info@bizdevnet.se

Stortorget 17, 211 22 Malmö

FÖLJ OSS

LinkedIn

PROFIL

Vi som rådgivare har stor erfarenhet från operativa positioner i tillväxtbolag att leda och ta ansvar för förändringsprocesser.

Vårt fokus är på de delar som ofta är eftersatta såsom implementering och förankring i verksamheten, där vi sätter organisationens individer i centrum.

Vi tar ansvar för att planer blir verklighet och resultat uppnås.