Björn Sällström

Björn har under sin karriär fått erfarenhet från flera olika branschområden, t.ex.10 års ledarbefattningar i flygbolaget SAS, 30 års erfarenhet som Personaldirektör och medlem av företagsledningen i internationella koncerner inom detaljhandeln, transport & spedition, industrikonglomerat, medicinteknik och fordonsindustri. Förutom det formella ansvaret i rollen som Personaldirektör har många speciella uppdrag på koncernnivå genomförts som t.ex. företagsförvärv, företagsförsäljning, omställningsprogram av produktion, etablering på nya marknader som Kina och Indien, rationaliseringsprojekt, och transformationsaktiviteter.


Med teknik i botten, elingenjör, har kompetenserna breddats med beteendevetenskap och ekonomi. Under hela karriären har Björn arbetat i ledarroller och också verkat inom ledarutveckling i olika former.
Björn har en praktisk syn på ledarskapet och har alltid haft som ledstjärna att utgå från den verklighet som föreligger och ha verksamhetens syfte och mål i fokus för de åtgärder som behöver genomföras. Björn kan speciellt medverka och praktiskt stödja företagsledningar av genomförandet i olika typer av transformationer såsom integrationsprojekt, rationalisering/effektiviserings projekt, företagsförsäljning/förvärvsprojekt och då specifikt rörande organisations och personalområdena.

SENIOR ADVISOR

bjorn.sallstrom@bizdevnet.se

+46 708 20 05 25

BJÖRN SÄLLSTRÖM

CONTACT US

Stortorget 17, 211 22 Malmö, Sweden

info@bizdevnet.se

Stortorget 17, 211 22 Malmö

FOLLOW US

LinkedIn

PROFILE

As consultants, we have a great deal of experience in operating positions and taking responsibility for change processes. Our focus is on the parts that are often postponed, such as implementation and anchoring in the business, where we focus the individuals on the organization. We take responsibility for making plans happen and achieving results.

© Copyright 2020. All Rights Reserved.