Magnus Jönsson

MAGNUS JÖNSSON

Magnus är ingenjör och har en gedigen bakgrund. Efter universitetsstudierna arbetade han som konstruktör och projektledare för Sigma, sedermera Epsilon. Uppdragen var bl a inom kärnkraft där han ansvarade för stora moderniseringsprojekt.


De senaste 20 åren har han arbetat som VD på ett medelstort företag samt varit seniorprojektledare på stora koncerner i process- och tillverkningsindustrier. Uppdragen har varit omfattande och med stor fokus på kvalitet och tidsplanering. I sina uppdrag har Magnus bl a arbetat med målbilder, affärsplaner, organisationsförändringar och ledarskap.


Idag är han styrelseordförande för ett familjeägt installationsföretag inom industri samt seniorprojektledare/ installationsansvarig på en stor internationell forskningsanläggning i södra Sverige.

SENIOR ADVISOR

magnus.jonsson@bizdevnet.se

+46 737 75 12 79