Mats Lindeberg

MATS LINDEBERG

Under sin yrkesverksamhet har Mats verkat som CIO och IT-manager. Han har stor
erfarenhet från IT inom internationella organisationer med fokus på affärsdriven nytta och styrning av IT, digitalisering samt operativ ledning av IT-funktionen.
Mats har erfarenhet från skiftande branschområden som medicinsk teknik, tillverkning, industrikonglomerat, processindustri, resor och turism samt offentlig verksamhet.


Han har haft det operativa ansvaret att leverera förändringar, att uppnå uppställda mål samt ledning av organisationen genom förändringarna. Han har en pragmatisk syn på ledarskapet och organisationens ledning och styrning.


Mats ansvar har främst omfattat utveckling och förverkligande av IT-strategin i linje med affärsstruktur och -styrning samt att utveckla ett förhållningssätt till strategiska leverantörer för att få reell verksamhetsnytta av relationerna. Han har engagerat styrelse samt koncern och affärsområdesledningar i framtagandet av visionen för digitalisering och kulturella förändringar för IT:s användning. Mats har verkat som konsult och bollplank till företagsledningar för ett andra yttrande eller alternativ.


Mats har varit verksam i styrelser, IT-råd och Advisory Boards. Mats var en av grundarna och medlem av Advisory Board för EuroCIO, ett europeiskt nätverk av IT-ledare.


Han har i ett antal program varit en uppskattad mentor och coach.
Den teoretiska grunden innehåller bl.a. en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola.

SENIOR ADVISOR

Mats.lindeberg@bizdevnet.se


+46761 39 55 78