Tommy Niklasson

TOMMY NIKLASSON

Tommy är Civilekonom, med matematisk inriktning, och har en bred bakgrund med mer än 30 års erfarenhet inom företagsledning, framförallt som CFO från stora internationella och nationella koncerner till små ägarledda företag inom olika branschområde. I rollen som CFO har utöver normalt CFO arbete även varit medlem av företagsledningar inom medicinteknik, detaljhandel, växtförädling och IT (tekniska lösningar för köhantering). I sin roll som CFO har många uppdrag genomförts som t ex företagsförsäljningar, -förvärv, företagsfusioner, omorganisationer, rationaliserings/effektiviserings projekt och transformationsaktiviteter.

 

Med sin mångåriga erfarenhet inom ledande befattningar i sin roll som CFO, så har Tommy en bred och djup kunskap om tillväxtföretag och företag i förändring. Tommy har arbetat i mer än 15 år med PE ägda bolag, både svenska och internationella bolag. Mycket av fokuset har legat på att skapa mervärde och förbereda bolagen för framtida exit inkl. IPO förberedelser.

 

Tommys spetskompetens är inom företagsledning, lönsamhetsanalys och ett tydligt

förändringsledarskap framförallt i företag med stark tillväxt som genomgått stora

förändringar. Med sin erfarenhet, så kan Tommy vara en stödjande funktion till bolag som står inför stora förändringar.

SENIOR ADVISOR

tommy.niklasson@bizdevnet.se

+46 703 19 82 66